BYLA ZIMA

Byla zima...
...Byla zima mezi námi, ale už je za horami...
Letošní zimu si děti opravdu užívaly. Zimní počasí pomalu střídají jarní teploty a tak bychom málem ani nevěřili, že před měsícem jsme ještě na sněhu dováděli. Prohlédněte fotografie, které byly pořízené 15. února na našich oblíbených místech.

NÁVŠTĚVA PRVNÍ TŘÍDY

Návštěva první třídy
14. 3. 2017 jsme s předškoláky vyrazili do Úpice do ZŠ Bratří Čapků na návštěvu v 1.A. Naši kamarádi prvňáčci i paní učitelka Mgr. Radka Řeháková na nás čekali ve vyzdobené třídě se spoustou úkolů a překvapení.
S čísly i s písmenky jsme si poradili líp než s hlídáním a poznáváním svého oblečení. Moc se nám tam líbilo, zazpívali jsme si, zahráli jsme si hry na interaktivní tabuli a cestou pěšky do Suchovršic jsme si vyprávěli o tom, že si určitě zase nějakou zajímavou cestu naplánujeme.
Paní učitelce moc děkujeme, jak se nám věnovala. / foto

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/18 bude probíhat 9. a 10. května 2017 od 15.00 hod. do 16.00 hod. v MŠ Suchovršice v 1. patře v zasedací místnosti. Zároveň budete mít možnost prohlédnout si prostory naší školy. Do MŠ mohou být zapsány děti od 2 do 6 let, které nastoupí v září 2017 nebo v průběhu školního roku.
K zápisu je potřeba přinést:
  • rodný list dítěte,
  • očkovací průkaz dítěte
  • svůj občanský průkaz.
Přítomnost dítěte u zápisu není podmínkou, ale je dobré využít každou příležitost k seznámení se s prostředím mateřské školy. U zápisu zákonní zástupci sepíší žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a budou zkontrolovány potřebné dokumenty. Děti budou přijímány na základě nových kritérií, které jsou vyvěšeny na webových stránkách MŠ. Očkování je povinné pro všechny děti, kromě dětí, které budou nastupovat do povinného posledního ročníku MŠ. Ty očkovány být nemusí. Změna Zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání stanovuje povinné vzdělávání v posledním ročníku MŠ – bude se týkat dětí narozených od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dětí s odkladem školní docházky, tj. dětí narozených od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. Přijímat děti mimo zápis, tj. v průběhu školního roku je možné pouze tehdy, nebude-li v řádném termínu zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání plně naplněna kapacita MŠ.

V Suchovršicích, dne 28. 2. 2017
Dana Kultová, ředitelka MŠ v Suchovršicích

NÁVŠTĚVY VE ŠKOLCE

Návštěvy ve školce
Máme velkou radost, když se k nám někdo do školky po letech vrací. V pátek, 17. 2. 2017, nás navštívily Daria a Layla Hanzelovy s maminkou a v dalším týdnu Lucinka Mlýnková, která chtěla předškoláky i něco nového naučit. Moc nás takové návštěvy těší. Vidíme, jak na dny strávené v Suchovršicích rády vzpomínají a tato zpětná vazba je pro nás velmi motivující. / foto

UKÁZKOVÉ UČENÍ

Beseda s Radkou Řehákovou
Paní učitelka, Radka Řeháková, ze ZŠ Bratří Čapků, již několik let dochází do naší mateřské školy ukázat rodičům, co všechno děti potřebují před nástupem do první třídy zvládat. Formou hry prověřila znalosti a schopnosti dětí: - písmena na začátku slova, počet slabik, přiřazování číslic a teček, zařazení předmětů do určitých skupin. Rodiče tak mohli při její návštěvě získat informace o zápisech do školy, o školní zralosti a měli při ukázkové práci s dětmi porovnat, jak na tom jejich děti jsou. / foto

KNIHOVNA V SUCHOVRŠICÍCH

Knihovna v Suchovršicích
Ve středu 22. 2. 2017 jsme s dětmi navštívili místní knihovnu, povídali si o zacházení s knihami a všichni jsme si mohli libovolnou knihu zdarma vypůjčit. Děti si knihu, která se jim líbila, mohou do 31.března zapůjčit a odnést domů a s rodiči ji číst a prohlížet. Několik let jsme zapojeni do akce „Celé Česko čte dětem,“ protože poznávání světa pomocí knih je pro děti velmi prospěšné. Nadále nabízíme rodičům, prarodičům, kamarádům, kteří již umí číst a ostatním přátelům naší školy možnost navštívit nás a číst dětem pohádku, nebo příběh z knihy, kterou jste měli vy v dětství nejvíce oblíbenou. Místní knihovna nabízí jedinečnou možnost všem, kdo jsou do naší MŠ zapsáni: děti mají půjčování všech knih po dobu docházky do mateřské školy zdarma! Bylo by škoda to nevyužít. Knihovna je otevřená každý pátek od 15.00 do 16.30 hod. Těšíme se na Vás. / foto

VESMÍR

Vesmír
V druhé polovině ledna jsme si s předškoláky hráli na vesmír. Vyráběli jsme z PET lahví rakety, malovali jsme hvězdy a kosmonauty, skládali jsme Velký vůz, z balonků vyráběli planety Sluneční soustavy a z krabic velkou raketu a skafandr.Dozvěděli jsme se zajímavé věci o vesmíru i naší Zemi. Naučili jsme se básničky a písničky o vesmíru a hráli spoustu her. Vyvrcholením bylo Hvězdičkové odpoledne s rodiči. Děti přinesly doma vyrobené modely planet, hvězd a měsíce, které vyrobily samy nebo s rodiči. Všechny výrobky si zaslouží velké ocenění. Nejvíc se líbila Nikolčina fialová hvězda, Vojtův model Měsíce a Fredíkův model souhvězdí Kozoroha. Moc všem tvořivým rodinám děkujeme.Při hrách s rodiči jsme vytvořili Sluneční soustavu, zkoušeli své smysly jako kosmonauti, luštili vesmírnou křížovku..Na závěr jsme se odměnili pohádkou O Sněhurce, kterou v březnu 2016 zahrála naše MŠ s rodiči. Všichni jsme se z vesmíru v pořádku vrátili a kdy poletíme příště, to je ve hvězdách. / foto

KARNEVAL VE TŘÍDĚ VELKÝCH DĚTÍ

Karneval velkých dětí
V pátek 20. 2. 2017 jsme se sešli na Pohádkovém karnevalu. Děti trénovaly obratnost, paměť , pozornost a užily si spoustu legrace. Při trpasličí stezce mezi půdou a sklepem si prověřily svou odvahu a přesnost grafického projevu při obkreslování znaků trpasličího písma.
Rozlišování prvního písma ve slově se daří velké většině dětí. Bavili jsme se jako zkamenělí tanečníci, plazili se pod plotem kolem pastviny, zkoušeli různá trpasličí vozítka a chůzi po laně. Děkujeme všem rodičům za spolupráci a nádherné masky a mamince Bibiánky za vynikající sladké pohoštění. / foto

POHÁDKOVÝ KARNEVAL

Pohádkový karneval
V tomto týdnu s dětmi poznáváme klasické české pohádky. Rozvíjíme tak slovní zásobu, řečový projev dětí, zkoumáme vlastnosti hlavních hrdinů. Pohádky nejen posloucháme, ale také dramatizujeme, tančíme na pohádkové písničky, plníme pohádkové úkoly, řešíme pohádkové kvízy, kreslíme, stříháme, lepíme … Ve čtvrtek jsme uspořádali pohádkový karneval, kdy jsme celé dopoledne překonávali nástrahy a úkoly od draka, který si chtěl do své jeskyně odnést princeznu. My ji s dětmi ale společně ochránili, takže nám princezna ve školce zůstala, a dokonce i drak se s námi skamarádil a zůstal tu s námi také. Celé dopoledne jsme se všichni dobře bavili. Masky měly děti moc pěkné, děkujeme rodičům za spolupráci. / foto

LOGOPEDICKÁ POHÁDKA

Logopedická pohádka
Logopedická pohádka „O ztraceném písmenku“ – 25. 1. 2017
Smutek, vztek, pláč, strach to vše a další lidské emoce zažívá Pusinka. Hledá hlásku R, nemůže ji najít a neví si rady.
Kdo jiný, než známá světoběžnice žirafa Žofka by jí měl pomoci. Tentokrát vypráví pohádku o statečném princi Petrovi, který díky svojí trpělivosti a vytrvalosti našel kouzelné zaklínadlo. Motivační pohádka na vyvození vibrant (R,Ř). Pohádku dětem zahrály dvě neherečky – speciální pedagožky s hravou duší Mgr. Ilona Víznerová a Mgr. Eva Illner Bachmanová. / foto