UKONČENÍ KROUŽKU ANGLIČTINA HROU

Ukončení kroužku Šikulové
Letos v kroužku pracovalo 13 dětí. Pracovali jsme s různými obrázky, materiály, seznámili jsme se se základními slovíčky a pokyny. Kdo si doma opakoval, naučil se spoustu anglických sloves, přídavných i podstatných jmen. Ve škole se nám získané vědomosti a poznatky určitě budou hodit. / foto

UKONČENÍ KROUŽKU ŠIKULOVÉ

Ukončení angličtiny
Od října do konce května se každé pondělí scházely starší děti z malého oddělení v kroužku, kde procvičovaly jemnou motoriku a vytvářely si správné návyky při kreslení, malování, lepení, stříhání, rozvíjely si fantazii, kombinovaly různé materiály. Odměnou jim vždy byl výrobek, který si děti odnášely domů a mohly obdarovat své nejbližší. / foto

ŠKOLNÍ VÝLET

Školní výlet
Tentokrát jsme se vypravili na hory, do Jánských Lázní. V lednu jsme jezdili s dětmi lyžovat pod vedením lyžařské školy K+K Ski school a odměnou za účast na kurzu nám byl woucher na lanové aktivity. To je pro nás výzva a proto se 6. 6. 2017 vydáváme na výlet za dobrodružstvím. Opět se nám tu věnují zkušení lektoři a tak se děti mohou vydovádět. Kdo zrovna nelozí v korunách stromů ve výškách, ten si hraje na průlezkách, houpačkách, nebo jen tak v lesíku. První krůčky dětí ve výšce byly nesmělé, ale brzy všechny děti pochopily jak na to a odvážně zdolávají překážky několikrát dokola. Panečku, to jsme ale procvičili hrubou motoriku, odvahu, kázeň, ohleduplnost a zvládli jsme i pomoci slabšímu. Celé dopoledne jsme si užívali super zábavu, zvládli jsme sníst svačinu i oběd a tak jsme se na dvanáctou hodinu přesunuli do Svobody nad Úpou do "Krakonošovy pohádky". Jde o stálou expozici, která dětem přiblížila život v Krkonoších. Prohlédli jsme si Krakonoše s jeho revírem a postavami z Krkonošské pohádky, viděli jsme skřítky, rarášky, čerty, vodníky, draky a spoustu dalších zajímavostí. Výlet se podařil, trochu děti vyčerpal a tak se nám při odpočinku zdálo o našem dobrodružství a ani se nám nechtělo vstávat. / foto

TAJNÝ VÝLET

Tajný výlet
Dát si nanuka, navštívit Gymnázium a pohrát si na hřišti na Dlouhých záhonech není pro naši MŠ běžný program, proto tento den byl pro velké děti vyjímečný a byl jim odměnou za všechna vystoupení, která v poslední době absolvovaly. / foto

KLAUN TÚTÚ UČÍ DĚTI DOPRAVU

Klaun Tútú
Zopakovat si pravidla bezpečného pohybu na komunikacích, jak se chovat v dopravních prostředcích, kdy mohu být účastníkem silničního provozu a jaká pravidla nutno dodržovat, tak to děti všechno zopakovaly s Klaunem TÚTÚ. prostřednictvím prožitkových modelových situací si děti s klaunem zopakovaly a zafixovaly vše, co se v průběhu docházky do MŠ již dozvěděly. Divadlo byl dárek ke svátku dětí a moc se vydařilo. / foto

MDD NA ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ

MDD na ZŠ Bratří Čapků
1. 6. jsme přijali pozvání starších kamarádů ze ZŠ Bří Čapků a pokračovali jsme tu s oslavami svátku dětí. Školáci nám připravili spoustu zábavy v tělocvičně, kde jsme si užili to nejbáječnější sportování s plyšáčkem, kterého si děti mohly samy vybrat a samozřejmě ponechat. Moc děkujeme p. uč. Pavláskové za výbornou organizaci. / foto

SLUNÍČKO 2017 aneb TAK ŠEL ČAS

Sluníčko 2017
Tak zněl název vystoupení dětí z mateřských škol Suchovršice, Havlovice, Libňatov v úpickém divadle  k 20. výročí založení spolku SULIHARA, které se uskutečnilo ve čtvrtek 25. května 2017.
Naše děti vystupovaly jako indiáni a jako pejskové a kočičky. Obě skladby měly velký úspěch, dětem se vystoupení povedlo. Důležité ale pro nás bylo, že je cvičení bavilo, že procvičili koordinaci pohybu s hudbou, dokázali spolupracovat a překonali strach a ostych v neznámém prostředí. / foto

MAJÁLES

Majáles
Děti ze třídy předškoláků úzce spolupracují se studenty Gymnázia v Úpici a proto byli přizvání na úpický Majáles, kde vystoupily s krátkým programem a potom si mohli zasoutěžit na několika stanovištích, které studenti pro děti připravili. / foto

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

Výtvarné soutěže
Děti velmi rády kreslí a malují a některá dílka jsou natolik zdařilá, že je zasíláme do soutěží. Opět jsme v tomto školním roce byli velmi úspěšní. V soutěži "Požární ochrana očima dětí" získala Terezka Vítová se svým obrázkem pohár a 2. místo ve své kategorii. V soutěži "Rozesmátý svět" jsme měli úspěšných dětí hned několik: Kategorie předškoláků: Vojtíšek Kubík - 1. místo, Elenka Vítová  - 2. místo, Anetka Maričová a Natálka Hájková - 3. místo. V kategorii dětí do 5 let: Michalka Broklová - 1. místo, Bětuška Petirová - 3. místo. Všem vítězům gratulujeme, ale musím podotknout, že se soutěže účastnily téměř všechny děti a i všechny obrázky byly opravdu vydařené. Porota to neměla vůbec jednoduché. / foto

LESNÍ ŠKOLKA

Lesní školka
Technické potíže, jako celodenní výpadek elektřiny si žádají netradiční řešení situace. Proto jsme si na čtvrtek 18.5. naplánovali výpravu po okolí, především pak do lesa za poznáním.
Velkou změnou byla svačina i oběd v přírodě, což byl pro děti zážitek a mnohem více všem chutnalo.
Ušli jsme za dopoledne přibližně 5 km. Překonávali jsme přírodní překážky, poznávali jsme kytičky, stromy, keře, pozorovali jsme okolní krajinu, orientovali jsme se v prostoru. / foto