SUCHOVRŠICKÉ SLAVNOSTI 2016

Suchovršické slavnosti 2016
21. 5. 2016 – Suchovršické slavnosti na téma: Měníme si role
V sobotu proběhl další ročník suchovršických slavností, kde děti slaví svůj svátek a to MDD. Program byl opět pestrý. Zahájily ho maminky ze spolku Prima rodiny svým vtipným tancem na písničku "My jsme žáci 3.B" a představily se jako neposedné školačky. Následovalo vystoupení školky, malé děti jako žížalky a velké děti překvapily skladbou POMÁDA, kterou zatančily ve stylu dospívající mládeže. Následovalo vyhodnocení soutěže, kterou vyhlásila Obec Suchovršice a to na téma: "Jak vidím Suchovršice já". Ceny předávala paní starostka Lenka Hozová a Zdena Novotná. Potom už děti procházely po hřišti různá stanoviště, kde si vyzkoušely činnosti dospělých: praly prádlo, vymetaly komín, zatloukaly hřebíky, radily při psaní úkolů, krmily miminko, hřebelcovaly koně a za odměnu se na něm svezly, hledaly cestu do práce, vyzkoušely si ranní vstávání, třídily odpadky, nakupovaly potraviny ... Spolek Prima rodiny dětem i rodičům připravil opravdu pěkné a zábavné odpoledne. Po celé odpoledne měli všichni možnost zakoupit nápoje i pochutiny k jídlu u stánku přímo na hřišti. Bohatá tombola udělala velkou radost mnohým účastníkům. Stanoviště pro děti - malování na obličej bylo celé odpoledne obklopené dětmi, které se pod rukama šikovných výtvarníků měnily na různá zvířátka. Děkujeme všem, kdo se na organizaci a na programu slavností podíleli. / foto

PRAKTIKANTKY VE ŠKOLCE

Praktikantky ve školce
V týdnu 16. 5. – 20. 5. 2016 se nám ve školce sešly hned tři mladé praktikantky. Děvčata pracují s velkou chutí, přispívají k výchovně-vzdělávacímu procesu svými nápady, pomáhají nám s organizací velkých akcí. Přejeme jim, aby úspěšně ukončily studia a pokud se jednou rozhodnou skutečně pracovat ve školce, přejeme jim, aby měly štěstí na úžasné děti i rodiče, stejně jako my. / foto

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ STRAŠIDELNÝ SVĚT

ZŠ Bří Čapků každoročně vyhlašuje pro děti z okolí výtvarnou soutěž. Této soutěže se pravidelně účastníme a těšíme se, jaké škola vyhlásí téma soutěže. Letos šlo o "strašidla", což bylo moc prima. Téma děti nadchlo a pod rukama kluků i děvčat vznikala úžasná dílka vypovídající o úžasné dětské fantazii. Ještě větší radost z kreslení jsme měli při prostudování výsledkové listiny, kdy jsme zjistili krásný úspěch Péti Paymy - 1. místo a Elenky Vítové - 2. místo. Na předávání cen jsme jeli naše vítěze podpořit a škole za pěknou soutěž děkujeme. / foto

VÍKENDOVÝ POBYT

Rokytnice nad Jizerou
Víkendový pobyt v rodin v Rokytnici na Jizerou.
Druhý květnový víkend byla naším cílem chata Hájenka v Rokytnici nad Jizerou, kde jsme v rámci utužování vztahů mezi dětmi i rodiči v projektu Prevence sociálně-patologických jevů strávili víkend. O víkendový program se postarali i rodiče. A co se všechno dělo? V pátek nám Vít Pavel s manželkou připravil táborák na opékání, ráno probíhaly rozcvičky pod vedením pana Martina Víta a Tomáše Kuťáka, učitelkám se podařilo všechny nadchnout pro celodenní výlet na Dvoračky. Výlet byl pěší a trasa měřila 12 km. Nutno pochválit děti, jak statečně šlapaly. Odpoledne pan Jiří Petira dětem nachystal lanové aktivity, večer se tvořilo a pod ručkama dětí vznikala krásná zvířátka. Nedělní dopoledne nám ozvláštnila paní Petra Nývltová a Lenka Steidlerová šipkovanou na kozí boudu. Počasí bylo po celý víkend slunečné, ale větrné, to nás však neodradilo být co nejvíce venku na čerstvém vzduchu v krásné přírodě. / foto

SLET ČARODĚJNIC

Slet čarodějnic
Tak by se dalo popsat páteční dopoledne v naší školce. Děti se sešly v úžasných kostýmech, učitelky ukázaly svou "pravou" tvář a celé dopoledne jsme si užívali legraci, soutěže, tance, kouzla, kvízy a závody na košťatech. Děti se naučily zaklínadlo a novou písničku: "Ježibaba na dvorku, chce startovat motorku, jenomže, nemůže, ve výfuku je kuře..." / foto

DEN ZEMĚ A IGELITIÁDA

Den Země
Svátek naší Země jsme slavili již tradičním způsobem. Parta odvážných a práce chtivých capartů vyrazila do nedalekého lesíka uklidit nepořádek po spoluobčanech, kteří nerespektují zákazy skládek.
Průběžně si vyprávíme o všem, co můžeme pro přírodu dobrého udělat svým chováním a tak třídíme odpad, udržujeme pořádek v okolí školky a odměnou nám právě v době, kdy Země slaví svůj svátek, je nádherně rozkvetlá zahrada, kde si užíváme sluníčkové dny. / foto

SOUTĚŽÍME

Nadace ČEZ
Nadace ČEZ vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti, tentokrát u příležitosti oslav 20. výročí vzniku vodní elektrárny Dlouhé stráně. Vzhledem k tomu, že děti velmi rády kreslí a tématem "voda" se zabýváme i ve školce, rozhodli jsme se do soutěže zapojit také. Ve spolupráci s rodiči vznikly i krásné příběhy a zajímavých "příšerkách", které vznikly ve světě dětské fantazie. Posuďte sami.

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka MŠ v Suchovršicích vyhlašuje:
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v Suchovršicích na školní rok 2016 – 2017
Místo konání: budova OÚ a MŠ, 1. patro – zasedací místnost
Termín konání zápisu: 9. 5. – 10. 5. 2016 od 14,30 hod. do 16.hod.
K předškolnímu vzdělávání přijímáme děti podle dle stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ. K zápisu se dostaví alespoň jeden zákonný zástupce dítěte, s sebou:
občanský průkaz + rodný list a očkovací průkaz dítěte.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na MŠ do Suchovršic:
  • 1. Přednostně přijímáme děti, které mají poslední rok před vstupem do ZŠ
  • 2. Děti s trvalým bydlištěm v Suchovršicích, jejichž zákonní zástupci podají žádost o přijetí do MŠ ve vyhlášeném termínu
  • 3. Děti, které již mají v MŠ sourozence, který se v roce 2016 / 2017 bude v MŠ také vzdělávat
  • 4. Ostatní děti dle věku – od nejstarších po nejmladší

PLAVECKÝ KURZ

Plavecký kurz
Odstranit strach z vody, dokázat dýchat do vody, potopit hlavu, splývat, potápět se, plavat a otužovat se, to je cílem plaveckého kurzu. Děti budou pomocí her a říkadel pod vedením lektorů z plavecké školy rozvíjet hrubou motoriku a koordinaci pohybů. Fotodokumentaci z jednotlivých lekcí vám budeme průběžně vkládat do fotogalerie.

HODY, HODY, DOPROVODY

Koleda chlapců
„Hody, hody, doprovody…“
Koledou chlapců jsme v úterý ukončili dva týdny věnované velikonočním zvykům a tradicím. Téma Velikonoc vystřídá téma „Jaro“. Seznámíme se s jarními květy, budeme pozorovat, jak se příroda probouzí, zopakujeme si domácí zvířata a jejich mláďata, budeme rychlit semínka, oslavíme Den Země a pomůžeme s úklidem okolí. / foto