PLAVECKÝ KURZ

Plavecký kurz 2017
Desetkrát po sobě jdoucí středu bude celá naše MŠ vyjíždět na plavecký kurz pro předškoláky do krytého bazénu v Trutnově. Pokaždé děti absolvují výuku ve dvou po sobě jdoucích vyučovacích lekcích, s přestávkou na prohřátí. Děti se prostřednictvím kurzu učí odbourat strach z vody, lektorky plavecké školy s dětmi hrají různé hry pro rozvoj obratnosti, odvážnější se naučí dýchat do vody a potápět se, ti největší šikulové se naučí základním dovednostem v plavání. Důležitou dovedností je také poznat si své věci, umět se svléknout i obléknout, požádat o pomoc v případě potřeby, být ohleduplný k ostatním, případně pomoci a poradit slabšímu kamarádovi. Děkujeme rodičům, že i doma vedete děti k samostatnosti při sebeobsluze. / foto

IGELITIÁDA 2017 – DEN ZEMĚ

Den Země 2017
V dubnu se každým rokem s mateřskou školou připojíme v rámci Dne země do úklidu svého okolí při igelitiádě. Letos tomu nebylo jinak a také jsme ještě podpořili akci Ukliďme Česko a prostory kolem školky prošli s igelitovým pytlem. Děti nejdříve jen hledaly a paní učitelka sbírala, nakonec pomáhali všichni. Velkým překvapením pro nás byl zahrabaný pytel s kousky molitanu, staré povlečení a odpadky v místech zakázané skládky. Tam objevíme každoročně věcí nejvíc. Chceme mít v naší vesnici pořádek. Těší nás, že se už malé děti mohou učit, co do přírody nepatří a jak jí chránit. Mnozí dospěláci by si z dětí mohli vzít příklad. H. Nedvědová / foto

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ – KOLEDA KLUCI

Koleda kluci
„Kropenatá slepička, snesla bílá vajíčka. Obarvím je, vymaluji, všechny chlapce obdaruji. Pentličky si nastříhám, na pomlázku jim je dám.“ Kluci si donesli pomlázky pletené z vrbového proutí a tak jsme si mohli názorně ukázat, jaký je rozdíl mezi lítem a pomlázkou. Společně s koledováním jsme si vysvětlili i další velikonoční zvyky a tradice. / foto

KVĚTNÁ NEDĚLE – KOLEDA HOLČIČEK

Květná neděle
Ozdobená líta, dobrá nálada a říkadlo „líto, líto nesu, až se celá třesu, ráno jsem nic nesnídala, na koledu pospíchala, abych něco dostala.“ K tomu jarní tvořeníčko a příprava velikonočních dekorací, tak jsme slavili příchod velikonočních svátků ve školce. / foto

BYLA ZIMA

Byla zima...
...Byla zima mezi námi, ale už je za horami...
Letošní zimu si děti opravdu užívaly. Zimní počasí pomalu střídají jarní teploty a tak bychom málem ani nevěřili, že před měsícem jsme ještě na sněhu dováděli. Prohlédněte fotografie, které byly pořízené 15. února na našich oblíbených místech.

NÁVŠTĚVA PRVNÍ TŘÍDY

Návštěva první třídy
14. 3. 2017 jsme s předškoláky vyrazili do Úpice do ZŠ Bratří Čapků na návštěvu v 1.A. Naši kamarádi prvňáčci i paní učitelka Mgr. Radka Řeháková na nás čekali ve vyzdobené třídě se spoustou úkolů a překvapení.
S čísly i s písmenky jsme si poradili líp než s hlídáním a poznáváním svého oblečení. Moc se nám tam líbilo, zazpívali jsme si, zahráli jsme si hry na interaktivní tabuli a cestou pěšky do Suchovršic jsme si vyprávěli o tom, že si určitě zase nějakou zajímavou cestu naplánujeme.
Paní učitelce moc děkujeme, jak se nám věnovala. / foto

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/18 bude probíhat 9. a 10. května 2017 od 15.00 hod. do 16.00 hod. v MŠ Suchovršice v 1. patře v zasedací místnosti. Zároveň budete mít možnost prohlédnout si prostory naší školy. Do MŠ mohou být zapsány děti od 2 do 6 let, které nastoupí v září 2017 nebo v průběhu školního roku.
K zápisu je potřeba přinést:
  • rodný list dítěte,
  • očkovací průkaz dítěte
  • svůj občanský průkaz.
Přítomnost dítěte u zápisu není podmínkou, ale je dobré využít každou příležitost k seznámení se s prostředím mateřské školy. U zápisu zákonní zástupci sepíší žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a budou zkontrolovány potřebné dokumenty. Děti budou přijímány na základě nových kritérií, které jsou vyvěšeny na webových stránkách MŠ. Očkování je povinné pro všechny děti, kromě dětí, které budou nastupovat do povinného posledního ročníku MŠ. Ty očkovány být nemusí. Změna Zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání stanovuje povinné vzdělávání v posledním ročníku MŠ – bude se týkat dětí narozených od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dětí s odkladem školní docházky, tj. dětí narozených od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. Přijímat děti mimo zápis, tj. v průběhu školního roku je možné pouze tehdy, nebude-li v řádném termínu zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání plně naplněna kapacita MŠ.

V Suchovršicích, dne 28. 2. 2017
Dana Kultová, ředitelka MŠ v Suchovršicích

NÁVŠTĚVY VE ŠKOLCE

Návštěvy ve školce
Máme velkou radost, když se k nám někdo do školky po letech vrací. V pátek, 17. 2. 2017, nás navštívily Daria a Layla Hanzelovy s maminkou a v dalším týdnu Lucinka Mlýnková, která chtěla předškoláky i něco nového naučit. Moc nás takové návštěvy těší. Vidíme, jak na dny strávené v Suchovršicích rády vzpomínají a tato zpětná vazba je pro nás velmi motivující. / foto

UKÁZKOVÉ UČENÍ

Beseda s Radkou Řehákovou
Paní učitelka, Radka Řeháková, ze ZŠ Bratří Čapků, již několik let dochází do naší mateřské školy ukázat rodičům, co všechno děti potřebují před nástupem do první třídy zvládat. Formou hry prověřila znalosti a schopnosti dětí: - písmena na začátku slova, počet slabik, přiřazování číslic a teček, zařazení předmětů do určitých skupin. Rodiče tak mohli při její návštěvě získat informace o zápisech do školy, o školní zralosti a měli při ukázkové práci s dětmi porovnat, jak na tom jejich děti jsou. / foto

KNIHOVNA V SUCHOVRŠICÍCH

Knihovna v Suchovršicích
Ve středu 22. 2. 2017 jsme s dětmi navštívili místní knihovnu, povídali si o zacházení s knihami a všichni jsme si mohli libovolnou knihu zdarma vypůjčit. Děti si knihu, která se jim líbila, mohou do 31.března zapůjčit a odnést domů a s rodiči ji číst a prohlížet. Několik let jsme zapojeni do akce „Celé Česko čte dětem,“ protože poznávání světa pomocí knih je pro děti velmi prospěšné. Nadále nabízíme rodičům, prarodičům, kamarádům, kteří již umí číst a ostatním přátelům naší školy možnost navštívit nás a číst dětem pohádku, nebo příběh z knihy, kterou jste měli vy v dětství nejvíce oblíbenou. Místní knihovna nabízí jedinečnou možnost všem, kdo jsou do naší MŠ zapsáni: děti mají půjčování všech knih po dobu docházky do mateřské školy zdarma! Bylo by škoda to nevyužít. Knihovna je otevřená každý pátek od 15.00 do 16.30 hod. Těšíme se na Vás. / foto