PEČEME MARTIŇÁKY

Pečeme Martiňáky a svícny
Tradiční pečení Martiňáků a chuť podpořit Lánskou školu při utváření rekordu jsme se do pečení Martiňáků pustili i ve školce. Při práci jsme si prozpěvovali písničku „Už Martin na bílém koni…“ Martiňáky jsme dělali z kynutého těsta, a protože nám to šlo velice dobře, umíchali jsme si i slané těsto na výrobu vánočních svícnů. Zvládli jsme tak i svícínky, které už připravíme na besídku. / foto