AFRICKÝ TÝDEN

Africký týden
V týdnu od 6.června 2016 jsme s praktikantkou Luckou Havelkovou pracovaly s dětmi na projektu Medvídek na výletě. Děti si vyzkoušely hru na africkém bubínku,tančily různé tance, seznámily se s různými živočichy a zvyky, vyráběly lví hlavu a černouška z papíru. Překvapením byla návštěva živé černošky, která dětem vyprávěla o africkém kontinentu./živá byla ale skutečná ne/. Na školní zahradě jsme hledali oázy s vodou, v tělocvičně si zahráli na prales a celý týden jsme si užili. Pátek jsme se s Luckou rozloučili a cestování zakončili při hrách na indiány. / foto