BAREVNÉ MALOVÁNÍ A AGILITY

Barevné malování a agility
Setkání dětí ze spolku Sulihara proběhlo v pondělí 6.6.2016 v Havlovicích. Sešli jsme se v rámci projektu "Duhový svět", abychom společně malovali na asfalt, zpestřením byly ukázky Agitliy pejsků a po celé dopoledne děti střídaly aktivity na různých stanovištích, kde se dostatečně vydováděly.
Skákalo se na trampolíně a na skákacím hradu, jezdilo se na kolech a odstrkovadlech, prolézalo se na všech dostupných průlezkách, relaxovalo se na kolotoči. Děti se opravdu vydováděly a zpět do školky se vracely patřičně unavené. Děkujeme havlovickým za pěkné dopoledne. / foto