BESEDA S PŘEDŠKOLÁKY

Beseda s předškoláky
Beseda s předškoláky a jejich rodiči v libňatovské a suchovršické mateřské škole
Rok utekl jako voda a já jsem se opět rozjela do libňatovské a suchovršické školky za budoucími školáky a jejich rodiči. Pro děti jsem připravila pracovní listy s různými úkoly, které jsou pro naše prvňáčky již hračkou. Děti mě přesvědčily, že ani pro ně to nebylo nic složitého. A tak vytleskávaly slabiky, poznávaly začáteční hlásky ve slovech, přiřazovaly puntíky ke správnému číslu, kreslily geometrické tvary, pojmenovávaly zvířata a jejich mláďata. A také jsme si samozřejmě společně zazpívali několik známých písniček. Za své výkony si děti zasloužily velkou jedničku a sladkou odměnu. Děkuji tímto rodičům a hlavně paním učitelkám za svědomitou práci s předškoláky, za prima spolupráci a příjemně strávené odpoledne. Na stránkách ZŠ Bří Čapků můžete vidět i videoreportáž z této schůzky. Radka Řeháková / foto