BESÍDKA MALÝCH DĚTÍ

Besidka malých dětí
Vánoční besídka ve třídě malých dětí
Ve středu 16. 12. 2015 jsme ve třídě „medvídků“ prožívali spolu s rodinami dětí slavnostní chvíle u vánočního stromku. Děti svým nejbližším nejprve prozradily, jak se malý mraveneček chystal na zimu, zazpívaly o čertech, Mikulášovi a andílkovi a v závěru zazněly básničky a písničky s vánoční tématikou.
Na závěr děti rodičům s úsměvem na tvářích předávaly dárečky, které s chutí vytvářely. / foto