BESÍDKA VELKÝCH DĚTÍ

Z besídky velkých dětí
Pojďte s námi do pohádky , pohodlně se posaďte, pohádka začíná...
Pohádka „O Popelce“ neodmyslitelně patří k vánočním svátkům a tak ji děti ve velké třídě spolu s paní učitelkou nacvičily a předvedly. Všichni měli krásné kostýmy, se kterými pomohli rodiče a my jim za spolupráci moc děkujeme. Pohádku děti hrály celkem třikrát: pro seniory v Domě s pečovatelskou službou, pro místní Klub důchodců v obci a pro své rodiče a rodinné příslušníky. / foto