BESÍDKA MALÝCH DĚTÍ

Besídka malých dětí
I přes vysokou nemocnost na konci listopadu, kdy nám ve třídě zbylo jedno zdravé dítko, si děti nakonec dokázaly pro své rodiče nacvičit pásmo básniček, tanečků, říkadel a písniček. V naší besídce se prolínalo téma zima, čertoviny a Vánoce. Dětí se na besídce sešlo 26 a všechny se opravdu snažily ukázat to nejlepší, co se naučily. Věřím, že jsme maminky a příznivce školky potěšili a hlavně příjemně naladili na předvánoční přípravy, které nás všechny čekají doma. / foto