BESÍDKA VELKÝCH DĚTÍ

Besídka velkých dětí
Tentokrát tak trochu jinak. Děti si s paní učitelkou Věrkou připravily překvapení a to pohádku „O 12 měsíčkách“. Pohádka byla velice těžká, dlouhá, složitá na přechody. Děti ji však zvládly sehrát celkem 3x. Nejprve potěšili seniory v Domě s pečovatelskou službou v Úpici, poté místní seniory z Klubu důchodců. Těm bych chtěla za děti mnohokrát poděkovat za dárečky, které pro děti připravili.
No a vyvrcholením byla besídka pro rodiče. / foto