BÍLÁ STUHA PRO SUCHOVRŠICE

Bíllá stuha
Bílá stuha pro Suchovršice v soutěži Vesnice roku 2015
22. 8. 2015 Obec Suchovršice zorganizovala zájezd do obce Stračov na Hradecku, kde se konalo slavnostní vyhlašování výsledků soutěže Vesnice roku 2015. Vítěznou obcí se stala obec Stračov a obec Suchovršice v soutěži získala ocenění „Bílou stuhu“ a to za práci s mládeží. Díky tomuto krásnému výsledku se podařilo získat nemalý finanční obnos spojený s ocenění, který obec chce investovat opět do mládeže. Jsme velmi rádi, že i MŠ naší obci přispěla k úspěchu. / foto