BRAMBOROVÝ TÝDEN

Bramborový týden
Jsme zahájili výstavkou krásných skřítků – „Bramboráčků“, které děti doma tvořily se svými rodiči. Všichni zasloužíte velkou pochvalu za nápaditost a ochotu si s námi hrát. My jsme ve školce celý týden zkoumali, k čemu jsou brambory dobré, co se z nich může uvařit, třídili jsme je do skupin podle velikosti a tvarů, počítali jsme je a porovnávali množství. Nejvíce se dětem líbilo tvoření. Malé děti vyrobily pro maminky bramborová sluníčka, velké děti popustily uzdu fantazii a tvořily panáčky, zvířátka a roboty. Pěkná byla i práce s bramborovými tiskátky a hra s barvou. / foto