BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY

Březen – měsíc knihy
Ve školce s knížkou pracujeme každý den a tak pohádky, povídky , veršované pohádky, říkadla, prohlížení knih, časopisů , hry na prodejnu knih patří ke každodenním činnostem. V březnu jsme ale navštívili opravdovou velkou knihovnu. Děti viděly na vlastní oči, jak se knihy řadí, aby bylo v knihovně přehledno, paní knihovnice dětem dovolila vybrat si knížku a prohlížet si ji, popovídali jsme si, o tom, proč se nám pohádky líbí. Shodli jsme se na tom, že v pohádkách je prima to, že dobro vítězí nad zlem. / foto