ČARODĚJNICE VE ŠKOLCE

Čarodějnice ve školce
Den plný her, soutěží, kouzel a spousta krásných kostýmů, tak to jsou čarodějnice ve školce. Na co jsme si hrály? Tak poslouchejte dobře: - Kdo vybarví nejhezčí čarodějku. Kdo umí pavučinku? Na magický kruh. Na slepou čarodějku. Na letící čarodějku. Čarodějko, my se ptáme, čehopak se chytit máme? Na tanec s koštětem. Pohybovou hru vás ráda všechny naučím: - dvě skupiny dětí stojí naproti sobě a 1. Volá, druhá odpovídá: „Čarodějko, kde jsi byla?“ „ U pekaře!“ „Cos dostala?“ „Kus koláče!“ „Čarodějko, kdes ho dala?“ „Na kraj stola!“ „Kdo ti ho vzal?“ „Paní sova!“ „Ukaž zuby?!“ „Nemám huby!“ „Zasměj se mi!“ „Nechce se mi!“ „FFFFRRRRRRR“ obě skupiny běží proti sobě a vymění si místa. / foto