ČARODĚJNICE

Čarodějnice
V pátek 27. 4. jsme se ve školce opravdu vydováděli. Téměř všichni jsme do školky přiletěli na košťatech a v kostýmech za čarodějnice, ježibaby a kouzelníky. Od rána jsme soutěžili, tvořili, luštili rébusy a kvízy, tancovali i létali na košťatech. Děti si ani nestačily povšimnout, že jsme opět překontrolovaly jejich získané znalosti a dovednosti. Je třeba všechny děti pochválit, jak si dobře vedly. Děkujeme rodičům za krásné kostýmy a jejich vstřícnost a pochopení pro naše hry. / foto