ČERNOBÍLÝ PÁTEK

Černobílý pátek
Kontrastní barvy, bílou a černou jsme si nechali na pátek. Že je černý kominík, který nosí štěstí, bílá je baletka nebo ovečka, spoustu dalších příkladů zaznělo.
Děti se již dobře dokáží orientovat a vymýšlet věci, které mohou mít danou barvu.
Velké děti si dnes vyrobily na památku baletky a malé děti ovečky. Věřím že tento týden byl pro všechny zajímavý a že barvičky už nepopleteme. / foto