CESTA NA VÍZMBURK

Cesta na Vízmburk
Sobotní výprava za dobrodružstvím – cesta na Vizimburk
18. 4. 2015 jsme pro děti a jejich rodiče zorganizovali pěší výlet na Vizimburk. Sraz jsme si dali u Devíti křížů a odtud se vydali pěšky za dobrodružstvím. Na cestě děti čekalo několik úkolů a překvapení, aby cesta všem pěkně utíkala. Nejprve jsme se setkali s čarodějnicí, která ztratila své nové koště, když  se jí  u lesa porouchalo staré koště. Děti koště našly, předaly a ještě zazpívaly písničku "5 ježibab", aby čarodějnici vylepšily náladu. Na dalším stanovišti jsme se setkali s komornou z hradu, která děti požádala o pomoc s vysvobozením princezny, kterou vězní drak. Děti draka nakrmily, uspaly písničkou a princeznu odvázaly a tak ji i osvobodily. Pokračujeme dál a cestou hledáme každý 5 věcí: - něco zeleného, něco měkkého, něco hrbolatého, něco hladkého a něco pichlavého. I tento úkol každý zvládl. Čtvrtý úkol bylo, podle plánku vyrobit rytířský erb. Po lese děti hledaly správnou barvu samolepek a podle návodu vlepovaly do náčrtku. Všem se úkol podařilo splnit.
Poslední úkol zněl: "Najdi a dones dříví na oheň". Jelikož ohniště nám již roztopili Horákovi, donesené dříví posloužilo na přikládání do ohně, abychom si všichni stačili opéci vuřty. Po svačině a odpočinku si každý individuálně prohlédl hrad Vizimburk a společně jsme se vydali do cílové stanice - do sportovního areálu v Havlovicích. Zde se děti vydováděly na trampolíně, rodiče se občerstvili a domů jsme se vraceli všichni v podvečer plní zážitků.
Děkujeme za spolupráci s obsazením stanovišť naší čarodějnici" - paní Jiřině Sedláčkové a "drakovi" – panu Petru Nedvědovi. Velmi si vaší pomoci vážíme, svých rolí jste se zhostili jedinečně. / foto