KONEC PROJEKTU CESTOU NECESTOU...

Celá SULIHARA pilně po celý rok pracovala na společném projektu zaměřeném na enviromentální výchovu. Společně jsme zorganizovali i několik společných akcí:
  • bramboriáda v Havlovicích
  • promítání o přírodním bohatství v Krkonoších v Libňatově
  • exkurze na Lesnické akademii v Trutnově
  • přehlídka MŠ zvaná „Sluníčko“ v Suchovršicíc
oslava svátku dětí a odměna za celoroční práci pro děti ve spolupráci se studenty Gymnázia v Úpici, kteří si pro děti připravili cestu pohákou se spoustou zajímavých úkolů
Spolupráce MŠ Suchovršice, Libňatova a Havlovic – SULIHARA trvá již 14 let. Nejnáročnější jsou přesuny dětí a to nejen organizačně, ale především finančně. Proto si již několik let žádáme SOJH o granty. V tomto školním roce jsme získali na naši činnost částku ve výši 4000 Kč. Chtěli bychom touto cestou poděkovat. Velice si této podpory už od samého počátku vážíme. Máme tak větší možnosti dětem výuku zpestřit. Navíc vznikají nová přátelství mezi dětmi a také mezi jejich rodiči, kteří si na společných setkáních rádi popovídají a vyměňují si své zkušenosti. Získané finance využíváme na hrazení dopravy a na odměny pro děti. Děkujeme.