DEN ZEMĚ A IGELITIÁDA

Den Země
Svátek naší Země jsme slavili již tradičním způsobem. Parta odvážných a práce chtivých capartů vyrazila do nedalekého lesíka uklidit nepořádek po spoluobčanech, kteří nerespektují zákazy skládek.
Průběžně si vyprávíme o všem, co můžeme pro přírodu dobrého udělat svým chováním a tak třídíme odpad, udržujeme pořádek v okolí školky a odměnou nám právě v době, kdy Země slaví svůj svátek, je nádherně rozkvetlá zahrada, kde si užíváme sluníčkové dny. / foto