DEN MATEK

Den matek
Svátek maminek jsme oslavili výrobou dárečků a přáníček. Malé děti vyráběly přáníčka a „talířky“ pro své milované mamky a starší děti si vyrobily přáníčka a jehelníček, který maminkám předaly spolu s krátkou básničkou pro radost. „Mamko moje, ty jsi zlato, velkou pusu, dám ti za to!“
V úterý 10. 5. velké děti potěšily pásmem básniček, písniček, tanečků seniory v Domě s pečovatelskou službou v Úpici. Pásmo jsme tentokrát sestavili v lidovém tónu a babičkám se moc líbilo. I já musím pochválit děti za pěkné výkony. Velmi se jim podařila hra na flétničky. foto