DEN ZEMĚ

Den Země
„…naše Země kulatá je, říká se to, po nebi se koulí..."
Slova této písničky nám zahájila týden věnovaný svátku naší planety ZEMĚ. Vymýšleli jsme s dětmi, jak můžeme planetě pomáhat, aby byla stále krásná se spoustou přírodních krás a „pokladů". Víme, co je správné, co ne. Jak se chovat v přírodě, poznáváme a pozorujeme volně žijící zvířata v lese, na louce, u vody... Třídíme odpad. Děláme pokusy s rychlením semínek. Sázíme nové keře a stromy. Dnes již víme, co rostlina ke svému životu potřebuje, chápeme rozdíl mezi sázením a setím, odhalili jsme hned několik rozdílů mezi člověkem a rostlinou a při tom zároveň objevili, kolik toho máme společného.
Uklidili jsme kus lesa, kam si nejvíce chodíme hrát. Teď už si v našem lesíku můžeme zpívat: „V lese je krásně, jehličí voní, příroda prosí, nebuďte sloni...“ Namalovali jsme si krásné obrázky. Pomohli jsme s úklidem okolo řeky nebo potoka ve svých vesnicích a připojili jsme se tak již tradičně – tentokrát už k XI. ročníku IGELITIÁDY, která proběhla v Úpici a jejím okolí po celý den 22. 4. 2010. Prohlédněte si fotografie.