DEN V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Den v ZŠ Úpice-Lány
Předškoláci prožili celý den v základní škole
ZŠÚL připravila pro budoucí školáky den ve škole, aby si nanečisto vyzkoušeli den opravdového školáka a poznali prostory základní školy.
Od rána tak děti přicházely do školní družiny, účastnily se vyučovacích hodin. Vyzkoušet jsme si mohli hodinu tělocviku, hudební výchovy, výtvarné a pracovní výchovy, poznali jsme jak bezvadné jsou přestávky, pochutnali jsme si na svačinách a na obědě ve školní jídelně, odpočinuli jsme si na lehátkách, pracovali jsme na počítačích a hledali jsme poklad. Odpoledne za námi dorazili rodiče, kterým jsme ukázali, co jsme se naučili a co všechno škola nabízí. Mnohokrát základní škole děkujeme za pro nás „nevšední“ den, na který budeme dlouho vzpomínat. Bylo o nás bezvadně postaráno. / foto