DOPIS OD DIVAČKY

Vážená paní starostko, v neděli jsme se stali užaslými diváky představení MRAZÍK, které vzniklo zásluhou aktérů PRIMA RODINY a SUCHOVRŠICKÉ ŠKOLKY. Chtěli bychom touto cestou vyjádřit poděkování a poklonu před skutečně až profesionálními hereckými výkony, skvěle provedenými kostýmy a nebývale výtečnou kombinací spolupráce předškolních dětí s dospělými. Myslím, že již několikrát odehrané představení (pro velký zájem diváků) mluví za vše, přesto myslím, že není od věci, poslat obdiv všem vystupujícím i touto formou. Široká medializace představení nebyla jistě jeho úmyslem, ale domnívám se, že je to v tomto případě škoda. Dílo, které totiž všichni účinkující vytvořili svou prací a svým nadšením, je příkladným a neopakovatelným kouskem, který má velký potenciál inspirovat ostatní a přivést je k mnoha druhům zamyšlení.
Přejeme SUCHOVRŠICKÉ ŠKOLCE A PRIMA RODINĚ stálého, tvůrčího a neúnavného ducha a Suchovršicím více takových nadšených a aktivních lidí.

S pozdravem Dáša Peterková s rodinou.