IGELITIÁDA – DEN ZEMĚ

Igelitiáda – Den země
Po svačince jsme s dětmi, které nejely plavat, vyrazily do terénu... vybaveni velkým pytlem na odpadky. Vyprávěli jsme si, co všechno přírodě škodí a co pro její ochranu můžeme udělat. Nevěřili byste, kolik odpadků jen kolem chodníku od autobusové zastávky ke školce bylo. Hledali jsme také na louce a za školkou. Děti ostřížím zrakem ukazovaly na všechny nedopalky, papírky, igelity a paní učitelka sbírala a sbírala. Jako neobvyklý odpad jsme našli dokonce starou ponožku a rukavici. Jsme rádi, že si děti uvědomily, že stačí snaha každého z nás.., že odpadky nemáme házet na zem. Před kontejnery na tříděný odpad jsme si zopakovali, kam co patří... děti většinou výborně odpovídaly – do žlutého plasty... do modrého papír... do zeleného sklo. Ten den neuklízela naši obec jen naše školka, ale i třídy úpického gymnázia, které jsme venku potkali. Tím náš úklid získal na vážnosti. H. Nedvědová foto