JABLÍČKOVÝ DEN

Jablíčkový den
Prožitkové učení je prioritou při vzdělávání v naší MŠ a tak jsme celý týden věnovali především jablíčkům. Možná si řeknete, že to není vůbec zajímavé téma, ale děti při učení, které probíhalo hrou získaly spoustu nových poznatků a zkušeností. NAstíním alespoň některé: naučily se zařadit jablka do skupiny OVOCE. O jablíčkách se děti naučily nové říkanky, básničky i písničku, při čemž si procvičily paměť, rytmizaci, rozklad slov na slabiky, starší poznávaly slabiku na počátku slova. Jablka děti také počítaly, tvořily z nich skupiny podle barvy, podle velikosti. Každý si jablíčka prozkoumal hmatem, čichem i zjišťoval rozdílné chuti. Jablka jsme i malovali, stříhali, vatrhávali i lepili. Každý pochopil, že se v jablíčku skrývají důležité vitamíny a to především pod slupkou, ale všechny děti si zapamatovaly, že před konzumací si jablko musíme umýýt. Nejzábavnější pro děti bylo pečení "jablíčkových miminek", kde si vyzkoušely práci dospělých. Abychom se nabažily, jablíčka jsme také modelovali a na vycházkách jsme pozorovali sklizeň jablek z jabloní v zahrádkách po vesnici.
Zároveň s prozkoumáváním jablíček jsme si ve třídách uspořádali výstavy ovoce a zeleniny. Děkujeme rodičům za spolupráci, všechno, co si děti donesly si denně prohlížely, osahávaly, zkrátka prozkoumávaly a především v průběhu celého týdne ochutnávaly. foto