JARNÍ VYSTOUPENÍ PRO MÍSTNÍ SENIORY

Vystoupení pro seniory
Ve čtvrtek se v sále restaurace u Millerů v Suchovršicích konalo pod patronací OÚ Suchovršice posezení seniorů.
Naše školka přijala nabídku vystoupit zde s programem písniček, básniček i tanečků.
Velké děti pod vedením své paní učitelky předvedly pásmo, které začalo oslavou svátku matek a přes pohádky se nenásilně přesunulo do světa filmu.
Podařilo se nám vykouzlit nejeden úsměv na tvářích našich diváků a tak věřím, že se vystoupení líbilo. / foto