KARNEVAL

Karneval 2014
Velmi oblíbená akce, která nesmí v našem ročním plánu je karneval. Letos jsme zvolili téma "Masopust". Děti se velice těšily a také si celé dopoledne pěkně užily. Masky a převleky měly krásné, nutno pochválit rodiče za jejich spolupráci :) No a co jsme celé dopoledne prováděli? Naučili jsme se písničku: "Masopust držíme, nic se nevadíme, pospolu, dříve než se rozejdem, ještě sobě připijem, pospolu..."  Soutěžili jsme, zpívali, tancovali...Děti se dozvěděly, co je Masopust, proč se drží a jaké zvyky k němu patří. Tak například – věděli jste, že: Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní představení, secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu a pohotovosti "maškarádů", jaké taškařice budou provádět. Masky byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bývalo však i několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např. medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších. / foto