KLAUN TÚTÚ UČÍ DĚTI DOPRAVU

Klaun Tútú
Zopakovat si pravidla bezpečného pohybu na komunikacích, jak se chovat v dopravních prostředcích, kdy mohu být účastníkem silničního provozu a jaká pravidla nutno dodržovat, tak to děti všechno zopakovaly s Klaunem TÚTÚ. prostřednictvím prožitkových modelových situací si děti s klaunem zopakovaly a zafixovaly vše, co se v průběhu docházky do MŠ již dozvěděly. Divadlo byl dárek ke svátku dětí a moc se vydařilo. / foto