KONEC PLAVECKÉHO KURZU

Desetkrát po sobě jdoucí středy jsme absolvovali dvoulekce plaveckého kurzu v Trunově. Naše učitelky Káťa a Jíťa si od samého počátku u dětí získaly důvěru a tak děti dělaly v průběhu kurzu velké pokroky. Všechny děti překonaly strach z vody, dokáží se potopit, splývat na zádech dokáží všechny děti, kraulové nohy také. Starší pak zvládají plavat znak, splývat na břiše a skoky do vody nejen ze startovacích bloků, ale nebojí se skočit i z prkna. Co se týče sebeobsluhy, pochvalu zaslouží všechny děti. Přejeme všem dětem, aby dovednosti získané na kurzu co nejvíce zúročily v létě na dovolené s rodiči. / foto