KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

Konec školního roku
Pro někoho obyčejný den, pro někoho začátek vytouženého volna, ale pro děti, kterým se říká celý školní rok PŘEDŠKOLÁCI - prostě velký den. Je to den, kdy se loučí se svou školkou školka s nimi. Všichni se slavnostně obléknou, děti předvedou, co se naučily, p. učitelka připomene vše, co jsme společně prožili a popřeje spoustu nových kamarádů ve škole.
Je to čas rekapitulace a také poděkování. Ještě jednou bych chtěla všem rodičům poděkovat za několikaletou spolupráci, za pochopení a podporu, za důvěru, kterou jste do nás vložili, když jste své děti přišli do školky přihlásit. Přejeme Vám krásné léto a od září, v nové škole hravé zvládnutí všech povinností, které Vám přibudou.
No, ale jak to bylo dál? Po slavnostní části a předání upomínkových dárečků dětem se rodiče rozešly do svých domovů a děti zůstaly ve školce i na noc. Nejdříve jsme snědli ten obrovský a hlavně moc dobrý dort, který pro všechny odvážné děti donesla Šimonkova mamka. Potom jsme se vydali na výpravu k vlakové zastávce, kde u Kuťáků Davídkův taťka děti povozil na koni, ve volné chvilce si děti pohrály na průlezkách a cestou zpět si u Evelínčiný babičky zaskákaly na obrovské trampolíně.
Večer jsme se vrátili do školky na večeři, osprchovali se a popřáli si dobrou noc. Do oken nám nakukovala ta nejjasnější hvězda - Večernice, která uspala i ty děti, kterým se vůbec nedařilo usnout. Prohlédněte si fotografie.