KROUŽEK KERAMIKY

Na první keramice...
Tento kroužek povede ve školním roce 2012/2013 externí lektorka z Domu pod jasanem – Evča. Ze zkušenosti z předchozích let víme, že je opravdu na děti velmi milá, trpělivá a dokáže s dětmi vyrábět krásné výtvory.
Letos se nám přihlásil rekordní počet zájemců – celkem 36 dětí.
Těšíme se na krásné výrobky, které budou při práci dětí v kroužku vznikat.
Dětem přejeme, ať si práci s hlínou užívají a Evičce trpělivost a silné hlasivky. Termíny keramiky v 1. Pololetí: 27. 9., 11. 10., 8. 11., 13. 12., 24. 1. / foto