UKONČENÍ KROUŽKU ŠIKULKA

Šikulkové
Pod vedením paní učitelky Paji a Míši, děti pracovaly v kroužku s velkým nasazením a tak si při svých činnostech rozvíjely fantazii, jemnou motoriku, zvládaly správné techniky stříhání, lepení, kresby i malby.
Děti se naučily pomáhat jeden druhému, učily se kombinovat materiály.
Všem "Šikulům" daly paní učitelky za odměnu paletu barviček a přání, aby jim malování dělalo radost i o prázdninách. / foto