KVĚTA FIALOVÁ

Květa Fialová
Květa Fialová, jedna z nejoblíbenějších českých hereček a držitelka ceny Thálie 2010 navštívila Suchovršice.
Datum 14. DUBNA a navíc ve 14.00 hodIN se napíše do historie obce Suchovršice. Navštívila nás totiž herečka, paní Květa Fialová, kterou pozvali zastupitelé obce na besedu s místními seniory. Paní Květa přijala pozvání s ochotou a opravdu přijela. Setkání s ní si nenechalo ujít mnoho místních občanů, ale přijeli i někteří ze sousedních obcí. Paní Květa byla velmi příjemná a povídání všem velmi rychle utíkalo. Děti z naší mateřské školy pozdravily paní Květu Fialovou a všechny hosty krátkým vystoupením. Mateřská škola dostala tu čest, celé slavnostní odpoledne zahájit. Děti vystoupily v krojích – zatancovaly, zazpívaly a zahrály na flétny s velkým nasazením. Všechny přítomné svým vystoupením potěšily a odstartovaly tak příjemné odpoledne, kde panovalo štěstí, upřímnost a pohoda.