LÁNSKÝ DESETIBOJ

Lánský desetiboj 2012
20. ledna 2012 se konal na lánské škole tradiční desetiboj. Kromě nás, se ho zúčastnily i děti z MŠ z Libňatova, Úpice – Jaromír a Úpice Veselka. Soutěžilo se v pětičlenných družstvech v deseti netradičních disciplínách: běh v sedmimílových botách, překážková dráha, běh po schodech, hod obručí, stavění puzzle, běh s vodou, přebírání hrachu, stavění pyramidy, skok do dálky z místa, sbírání míčků do košíčku. Pohár se nám vyhrát nepodařilo, ale celé sportovní dopoledne jsme si všichni bezvadně užili. / foto