LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Loučení s předškoláky
Letos jsme z naší mateřské školy slavnostně vyřazovaly celkem 9 předškoláků. Děti si pro své rodiče nachystaly pod vedením p. uč. Pavlíny a Dany pásmo písniček a básniček na téma rodina a to z toho důvodu, že celý rok jsme měli tématicky na rodinu zaměřený. Společně s rodiči jsme tak strávili příjemnou společnou hodinku a poté jsme je vyslali domů a vydali se za dobrodružstvím sami až do sobotního rána. A co jsme prožili? Nejdříve malé občerstvení, potom výprava na Lhotka. Cestou zastávka na pravých českých buchtách u p. Zdeny Novotné, následně návštěva u Lokvenců a jízdy na úžasné lesní lanovce, opékání vuřtů u školky, výroba vlastní křídy na malování, noční stezka odvahy s rébusem a spaní ve spacáku. Ráno překvapení v podobě polštářků ve tvaru hrošíků. Tak milí „školáčci“, prožijte krásné prázdniny a ve škole vám přejeme hodně úspěchů. / foto