LOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM

Loučení s předškoláky
Poslední pátek ve školním roce děti sehráli na rozloučenou se školním rokem pohádku "Lotrando a Zubejda". Na scénáři se podílel pan Peterka a p. uč. Hana. Společně pak pohádku secvičili a pan Peterka si i zahrál roli loupežnického otce a velblouda. Po pohádce jsme se rozdělili na 2 party. Jedna odešla domů a druhá parta - parta opravdových "školáků", kteří u nás v srpnu skončí docházku a nastoupí do prvních tříd, zůstala spolu s rodiči na závěrečnou slavnostní část dne. Došlo ke slavnostnímu vyřazování ze školky. Děti prozradily rodičům čím budou až vyrostou a zazpívaly několik písniček.
Na na léta strávená ve školce dostaly děti drobné dárky od paní starostky i od učitelek MŠ. Po této slavnostní chvilce následovalo loučení s rodiči a už můžeme za dobrodružstvím. Podnikli jsme výpravu ke Zlaté jámě, cestou jsme objevovali zajímavosti - jako je pstruh duhový a pstruh říční, "dubovinu ", kde podle dětí asi Lotrando žil, vysvětlili jsme dětem, kdo byli kovkopové a permoníci, ochutnali jsme cestou výborné koláče u paní Novotné a k večeři jsme si opekli vuřty s rohlíkem. Po návratu do MŠ jsme byli plni dojmů - silným zážitkem byla i Vaškova ztráta zubu, kterou komentoval vyděšeným pokřikem: " Kde mám zub? tady jsem teď měl zub, no tak kde je můj zub...?" Všem se ulevilo, když ho paní učitelka objevila nalepený na nedojedeném nanuku :) Večer si po tmě děti prošly školku od sklepa až po půdu jako stezku odvahy. jejich úkolem bylo nasbírat 9 lístečků s obrázkem, které skrývaly slovo. Ti šikovní ho složili a bylo to slovo PRÁZDNINY. Poté jsme už jen zalehli a až do rána všichni krásně spali. jen sem, tam se ze spánku ozval nějaký výkřik, ale to byly jen živé sny :) Ráno jsme po snídani odměnili statečné školáky, kteří strávili noc ve školce plyšákem a nezbývalo než se rozloučit a "HURÁ NA PRÁZDNINY!" / foto