LOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM

Krásné dárky na rozloučenou
Loučení se školním rokem v mateřské škole
Poslední čevnový pátek se naši předškoláci loučili se školkou. Tento den je pro nás takovou menší oslavou a zároveň dobrodružství. První část se nesla ve znamení malé oslavy a děti rodičům předvedly, co se naučily. Tentokrát jsme si připravili pohádku "O Červené Karkulce" 4x jinak. Nejprve legrační společná písnička, potom taneček, následovala veršovaná pohádka a vyvrcholením byla operka od pana Uhlíře a Šípa, při které děti zazpívaly a zahrály svou roli sólově. Nechybělo poděkování rodičům za výbornou spolupráci a slavnostní část byla ukončena pasováním dětí na "školáky", předali jsme jim aktovky a drobné dárky a popřáli nezapomenutelné prázdniny, ale hlavně spoustu úspěchů ve škole.
Po této slavnostní hodince se vždy loučíme s rodiči a začíná nám dobrodružná část. Děti se lehce občerstvily a vydaly  se na výpravu směr Lhotka. Cestou jsme u paní Novotné ochutnali výborné buchty, na Lhotkách jsme přešli silnici a vystoupali jsme k Lokvencom, kde se děti povozily na "lanovce" v lese, na lesní cestě jsme měli domluvené setkání s panem Pavlikem Kuťákem, který děti povozil na koni. Zpět do školky jsme se vrátili plni dojmů, chvíli jsme ještě skotačili na zahradě a opékali jme si vuřty.
To už se pomalu začalo stmívat a tak jsme se přesunuli zpět do budovy MŠ, holčičky upekly chlapcům palačinky, kluci hráli s panem Peterkou počítačové hry, proměnili jsme třídu na noclehárnu a po sprchování jsme se pomalu začali ukládat k odpočinku. Opravdu ale jen pomalu, protože nesměla chybět stezka odvahy. Projít školku po schodech nahoru i dolů by se mohlo zdát jako jednoduchá věc, vždyť v průběhu školní docházky tudy děti procházejí nesčetněkrát, ale po tmě, pouze s baterkou a ještě splnit úkoly a potkat při tom "Hejkala" a loupežníka "Lotranda", to už je ale hodně odvážné. Děti to zvládly ale velice dobře. Jeden druhého i povzbuzovaly a navzájem si dodávaly odvahu. To nás utvrdilo v tom, že se z dětí ve třídě předškoláků vytvořila opravdu dobrá parta kluků a holčiček.
Závěrem bych za celou mateřskou školu chtěla popřát všem krásné léto plné sluníčka, plné krásných chvil se svými rodinami a spoustu neopakovatelných zážitků z prázdninových výletů. / foto
Dana Kultová