MASOPUSTNÍ KARNEVAL

Masopust 2012 v Havlovicích
Únor klepe na dveře, masopust mu otevře
V úterý 14. 2. 2012 se sešla celá SULIHARA na společném masopustním karnevalu v kulturním sále v Havlovicích. Pořádající MŠ Havlovice sál krásně nazdobila a připravila pestrý program pro všechny děti. Téma: lidová řemesla za starých časů. Společně jsme si zatancovali, zazpívali, zasoutěžili, jednotlivé školky předvedly kratičká vystoupení v lidovém tónu, dětem to moc slušelo, všichni si užívali. Při soutěžích na stanovištích jsme „pletli housky jako pekaři, obkládali kachlemi kamna a pec jako obkladači, drátkovali pavučinku jako dráteníci hrnce, sázeli pecny chleba do pece jako pekaři, zatloukali hřebíky jako truhláři, šili boty jako ševci, kovali podkovičky jako kováři….“ Všechny děti ochutnaly chléb se solí a společným fotografováním jsme se rozloučili. Děkujeme pořádající školce v Havlovicích za pěkné zážitky a krásné odměny.
„Masopust, masopust, popeleční středa. Kdo nemá kožíšek, promrzne až běda! Já nemám, já nemám, já se třesu mrazem, dejte mi slaninu, zahřeju se rázem!“ / foto