MIKULÁŠOVINY

Mikulášoviny
Tentokrát jsme očekávali návštěvu Mikuláše a čerta už 4. 12. 2013. Všichni jsme se sešli v kostýmech, abychom podtrhli atmosféru. Celý den jsme plnili čertovské úkoly, tancovali jsme čertovské tanečky, zpívaly a říkali říkanky k tématu. Děti byly celé dopoledne nabité energií až do chvíle, kdy se ozvalo podezřelé cinkání, zvonění a dusot či bouchání? Rázem z dětí byly úplně jiné bytosti každý se „přišpendlil“ na židličku, nejlépe blízko kamaráda, který byl ochotný držet se za ruku a štěbetání či křik? Vytratil se nějakým zázrakem neznámo kam a my mohli klidně slyšet i jak cinkne o zem padající špendlík. To není obvyklý jev dopoledních činností ve školce.
Samotné setkání s Mikulášem, čerty a andílkem bylo ale velmi pěkné, pozorné oči dětí sledovaly každý pohyb naší návštěvy a s napětím očekávaly, jestli je pochválí andílek, nebo pokárá čert. Nakonec vše dobře dopadlo. Každý dostal odměnu a i když se rozdalo pár metliček jako malé varování, všichni byli spokojeni. / foto