NÁVŠTĚVA PANÍ UČITELKY

Návštěva paní učitelky
Návštěva paní učitelky ze základní školy
Jako každoročně jsme pro rodiče předškoláků zprostředkovali ukázku práce s dětmi a besedu s paní učitelkou 1. třídy ze základní školy. Cílem bylo dát rodičům možnost posoudit, jak se jejich dítě projevuje v kolektivu, jak reaguje na pokyn dospělé osoby, jak si poradí se zadaným úkolem a jak dokáže pracovat samostatně i jaké je jeho tempo. Děkujeme p. uč. Radce Řehákové, která se ujala této ukázky. Blíží se zápisy do prvních tříd a my věříme, že tato schůzka rodičům poskytla návod, jak s dítětem procvičovat vědomosti v různých oblastech i v domácím prostředí. / foto