NÁVŠTĚVA V 1. TŘÍDĚ

Návštěva první třídy
Předškoláci každoročně navštíví své kamarády v ZŠ. Tuto návštěvu většinou realizujeme těsně před zápisem dětí do 1. tříd ZŠ. Je to proto, aby si děti okoukly prostředí a k zápisu šly bez obav a bez stresu. Letos jsme si domluvili návštěvu na ZŠ na Lánech, protože tam má k zápisu namířeno většina našich letošních předškoláků. Ujala se jich paní učitelka Lída Kuťáková a spolu se svými prvňáčky předvedla našim předškolákům, jak to v opravdové škole „chodí“. Třídu mají krásně ozdobenou, děti už umí číst, psát i počítat – panečku ti prvňáčci toho ale stihli za ten půl rok ve škole. A ta klouzačka na chodbě – to bylo něco!
Celou cestu do školky si naše děti o zážitcích vyprávěly. Zápis se letos konal 22. 1. 2010 a věříme, že všechny děti šly zvesela a ukázaly, že jsou už také velmi šikovné. Pokud máte zájem, fotografie z návštěvy školy najdete tady.