NÁVŠTĚVA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ

Na návštěvě v Domově důchodců
Na samý závěr školního roku přijala naše školka pozvání do Domova důchodců v Úpici. Děti potěšily seniory pásmem tanečků, básniček i písniček. Na tvářích babiček a dědečků děti vykouzlily úsměvy. Dopoledne bylo velmi příjemné, počasí krásně slunečné a tak jsme se s přáním krásného léta rozešli. Cesta do školky byla sice dlouhá, ale zastávky nám ji zpestřily – chládek na Pitašově stezce pod Dlouhými Záhony, hry na dětském hřišti na sídlišti, osvěžení nanukem a velká klouzačka za prádelnou na Veselce.