NA NÁVŠTĚVĚ V POLSKU

Pásmo lidových tanečků, písniček, říkaček a halekaček
Mateřská škola Suchovršice na návštěvě v polském městě LUBAWKA
19. 3. 2009 se vypravilo 12 dětí z naší MŠ v Suchovršicích reprezentovat svou školku a obec Suchovršice na oslavy příchodu jara do sousedního státu Polska, do města Lubawka. Pozvala nás naše spřátelená školka v Lubawce, se kterou spolupracujeme už od roku 2005, kdy jsme pracovali na prvním projektu česko-polské spolupráce.
Nyní jsme jeli ukázat naše pásmo lidových tanečků, písniček, říkaček a halekaček v nových krojích, které nám zakoupila obec Suchovršice.
Polští přátelé nás velmi srdečně přijali, natěšené děti se skamarádily s našimi chlapci a děvčaty, společně si pohráli, navzájem jsme si předvedli svá vystoupení, na zahradě jsme spálili „paní zimu“ – po našem „Smrťačku“ – po polsky „Mařenu“. Děti si pochutnaly na poháru a dobrém obědě, učitelky a všichni dospělci si popovídali o jarních zvycích a tradicích.
Celý den byl velmi příjemný a pohodový. Pochvalu si zaslouží všechny děti, za velmi pěkné vystoupení a za vzorné chování. Už se těšíme na neděli do Suchovršic, jak naše pásmo ukážeme i rodičům a suchovršické veřejnosti.