NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAHÁJEN

Zahájení školního roku
Čas nezastavíme a tak opět vítáme ve školce děti po prázdninovém volnu a spolu s dětmi, které nás již dobře znají, nastupují úplní "nováčci". Děti máme už od dvou let a tak jsme byly připravené na spoustu pláče, ale stal se pravý opak. Nové děti, ačko-liv občas nějakou slzičku pustí, jsou velmi odvážné a šikovné. Pomalu prozkoumávají nové prostory, hračky, seznamují se s novými kamarády, učí se respektovat pravidla, která se v kolektivu postupně vytvářejí a jsou nutná dodržovat. Věříme, že společně v průběhu školního roku zažijeme spoustu legrace a poznáme spoustu zajímavých věcí. / foto