O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH

O dvanácti měsíčkách
Velké děti si zvolily za hlavní téma své besídky hudební pohádku O dvanácti měsíčkách, pilně trénovaly a ve slavnostní den, kdy se sešli rodinní příslušníci předvedly, co se naučily. Pohádka se podařila, děti podaly pěkné herecké i pěvecké výkony. Rodiče děti odměnili velkým potleskem. Stejné pásmo děti předvedly i místním seniorům a seniorům v domě s pečovatelskou službou v Úpici. / foto