OSLAVA DNE MATEK

Oslava dne matek
Oslava den matek v Domě s pečovatelskou službou v Úpici.
Ve čtvrtek 17. 5. se vydaly velké děti, vyparáděné v suchovršických krojích, pozdravit a potěšit pásmem písniček a tanečků obyvatele Domu s pečovatelskou službou v Úpici. Všem to moc slušelo, každý předvedl to nejlepší, co uměl a tak opravdu rozdávali radost. Babičky i dědečkové s námi zavzpomínali na klasické lidové tanečky, které v době svého dětství také dobře znali. Mnozí si s námi i zazpívali. Přejeme všem krásné jaro, léto, spoustu životního optimismu a elánu, no a pevné zdravíčko. / foto