PIRÁTSKÝ TÝDEN

Pirátský týden
Zhodnotit výsledky naší práce můžeme různými způsoby. My letos pro zopakování všeho poznaného zvolili soutěže, kvízy, hlavolamy a hry na téma „piráti“. Děti si tak procvičily své znalosti, osvěžily si své vědomosti a zároveň prožívaly napětí, pocit sounáležitosti, pomáhaly jeden druhému a navzájem se povzbuzovaly. S výsledky našeho snažení jsme velmi spokojené a děti si odnášely domů nejen spoustu výrobků, odměn a suvenýrů, ale hlavně spoustu zážitků. / foto