POHÁDKOVÝ KARNEVAL

Pohádkový karneval
V tomto týdnu s dětmi poznáváme klasické české pohádky. Rozvíjíme tak slovní zásobu, řečový projev dětí, zkoumáme vlastnosti hlavních hrdinů. Pohádky nejen posloucháme, ale také dramatizujeme, tančíme na pohádkové písničky, plníme pohádkové úkoly, řešíme pohádkové kvízy, kreslíme, stříháme, lepíme … Ve čtvrtek jsme uspořádali pohádkový karneval, kdy jsme celé dopoledne překonávali nástrahy a úkoly od draka, který si chtěl do své jeskyně odnést princeznu. My ji s dětmi ale společně ochránili, takže nám princezna ve školce zůstala, a dokonce i drak se s námi skamarádil a zůstal tu s námi také. Celé dopoledne jsme se všichni dobře bavili. Masky měly děti moc pěkné, děkujeme rodičům za spolupráci. / foto