POSLEDNÍ DEN VE ŠKOLCE

Poslední den ve školce
1. 7. 2011 jsme provoz naší školky opravdu pro tento školní rok ukončili. Jako poděkování všem za celoroční spolupráci učitelky pozvaly rodiče na odpolední posezení u kávy. Napekly jsme nějaké koláče a ve spolupráci s panem Peterkou se promítaly videozáznamy z víkendového pobytu na horách... Po kávě jsme se přesunuli na zahradu, taťkové rozdělali oheň a opékali se vuřtíky, děti si naposledy všichni společně zadováděly na zahradě a na hřišti. Pan Kuťák dětem zajistil půjčení poníka a tak se všichni podle libosti povozili na jeho hřbetě. Strávili jsme tak společně poslední odpoledne letošního školního roku. foto
Přeji vám všem léto plné sluníčka, spoustu zážitků, nezapomenutelné chvíle v kruhu svých rodin a přátel. 15. 8. zahajujeme prázdninový provoz ve školce a 1.9. začne nový školní rok – tentokrát 2011/2012. Těšíme se na vše, co nás společně čeká. Připravujeme pro děti znovu pestrý program, při kterém se budou zároveň vzdělávat a zároveň bavit.

Dana Kultová