POSLEDNÍ PLAVÁNÍ

Poslední plavání 2011
Ve středu 1. 6. jsme ukončili předplavecký kurz, který děti absolvovaly celkem desetkrát a to vždy na dvě vyučovací hodiny. Vzhledem k tomu, že jsme bazén užívali opravdu do sytosti a jeli tolikrát za sebou, naučila se polovina dětí plavat i bez rukávků, pět dětí dokonce i bez pásku. Všichni se odvážili klouzat do hlubokého bazénu, všichni dokázali skočit do 4 m hloubky. Odvážnější dokonce ze startovacího můstku a nejodvážnější dokonce z 1 m prkna. Všechny děti splývají na bříšku i na zádech. ZA jejich odvahu si zasloužil každý z nich „mokré vysvědčení“ a já bych ráda všechny pochválila a to za šikovnost, samostatnost při sebeobsluze, za odvahu a kázeň. foto