POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

Diplom Karolínky Řehákové
Děti velice rády kreslí a dokáží nakreslit i namalovat moc pěkné obrázky. Jedním z důkazů jsou i výsledky výtvarných soutěží, ve kterých zaznamenáváme nejeden úspěch. V soutěži „Požární ochrana očima dětí“ se účastnila celá třída předškoláků – to je 20 dětí. Ve školním kole se nám nejvíce líbilo hned 10 obrázků. Které jsme zaslali do okresního kola. Zde už hodnotila porota z řad opravdových hasičů a výsledky jsou následující: V kategorii dětí 6 letých získala 2. místo Terezka Zárubová a v kategorii dětí 5 letých získala 1. místo Karolínka Řeháková. Dále posuzuje práce porota v krajském kole a zde uspěl Karolínky obrázek ještě jednou a v krajském kole jí bylo uděleno 2. místo. Blahopřejeme vám a všem kamarádům přejeme, abyste nadále malovali s chutí, rozvíjeli si svou fantazii a dosahovali dalších úspěchů.